Sikkerhetsguide fallsikring

Utstyret

 • Fallsikringsutstyr skal godkjennes hver 12. mnd.
 • Gjennomfør alltid visuell kontroll av utstyret før bruk og
 • Les og forstå bruksanvisning
 • Kontroll av fallsikringsutstyr skal gjøres av kompetent person
 • Husk å justere utstyret slik at det sitter godt til kroppen
 • Husk at personlig fallsikringsutstyr kun skal benyttes dersom det ikke er mulig å sikre seg på andre måter
 • Unngå skarpe kanter som kan skade utstyret ved fall eller friksjon
 • Fallsikringsutstyr skal lagres tørt og mørkt (tørk utstyr etter bruk)
 • Utstyr som ikke har blitt kontrollert, har blitt utsatt for fall tidligere eller som har synlige feil/mangler skal ikke brukes
 • Bruk godkjent klatrehjelm EN12492 ved arbeid i høyden

Viktig å huske på

 • Å ha riktig kunnskap og produkter for arbeid i høyden er viktig!
 • Det er krav til grunnleggende fallsikringskurs ihht. Forskrift 1357 for de som skal bruke fallsikringsutstyr
 • Du skal kun bruke utstyr som er godkjent ihht EN-norm og som er CE-merket
 • Kollektivt vern skal prioriteres foran personlig fallsikring ved arbeid i høyden
 • Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for utstyr, opplæring og vedlikehold
 • Man bør alltid være to når man arbeider med fallsikringsutstyr
 • Det er forbundet stor fare ved å ikke bruke utstyret på rett måte
 • Husk at et fall fra relativt lav høyde kan resultere i alvorlig personskade

Ved bruk

 • Gjør en risikovurdering og planlegg jobben godt
 • Gjør deg godt kjent med utstyret før bruk. Inspiser det og les også bruksanvisningen
 • Regn ut fallfaktor = Fallhøyde/lengden på stroppen og beregn klareringshøyde
 • Pass på at du har riktig høyde på forankringspunktet i forhold til fallhøyde
 • Unngå svingfall / pendeleffekt
 • Ved horisontalt bruk, benytt utstyr som er godkjent for skarp kant og sele med støttebelte
 • Lag alltid en redningsplan
 • Bruk antitraume-fotløkke
Handlekurv
Skroll til toppen