Viktig å vite om forankring og fall

Fallfaktor

Fallfaktor er en klassifisering som brukes til å evaluere faren for spesifikke scenarier når en arbeider i høyden. Prøv å unngå systemer som kan opprette en fallfaktor som er større enn 2. Fallfaktor beregnes ved hjelp av følgende ligning:
FALLFAKTOR = FALLHØYDE / LENGDEN PÅ STROPPEN

Fallfaktor 0: Forankringspunkt er over hodet
Fallfaktor 1: Forankringspunktet er i brysthøyde
Fallfaktor 2: Forankringspunktet er ved føtter eller under

 

Klareringshøyde ved fallfaktor 2

  • Energidempende stropper må ikke overstige 2 m lengde (inkl kroker)
  • Maksimal utvidelse for falldemperen er 1,75 meter (fall safe = 1,5 m)
  • Lengden på potensielle fall minimeres alltid med riktig utstyr og rigging
  • Beregn klaringsavstanden under ankerpunktet for å sikre at arbeidstakeren ikke treffer bakken:

Klaringsavstand = A+B+C+D

  • A: Linelengde
  • B: Falldemperutvidelse
  • C: Kroppslengde
  • D: Sikkerhetsmargin, 1 m

Svingfall

Når du bestemmer et passende forankringspunkt må du vurdere pendeleffekt, også kjent som svingfall. En arbeidstaker kan være i en slik posisjon at når et fall oppstår kan de komme i kontakt med hindringer, eller kan svinge rett ned i gulvet.

Arbeidsvinkelen bør alltid tas i betraktning

Denne vinkelen kan forårsake feil funksjon hos noen sikringsenheter, f.eks. fallsikringsblokk. Når du utfører en risikovurdering, les alltid brukermanualen for hvert utstyr for å sikre riktig bruk. Risikonivået er definert av vertikalvinkelen mellom arbeideren og innfestingen. Jo større vinkelen desto større risiko.

Handlekurv
Skroll til toppen